ALLMÄNNA VILLKOR

Mellan MiniBarspecialisten L. Jansenberger AB, nedan kallad ”MiniBar” och förening/lag/skola/skolklass nedan kallade ”Kunden”, gäller dessa villkor. Försäljning och distribution av MiniBars produkter sker genom att Kunden beställer Säljfoldrar. Därefter tar Kunden upp beställningar av MiniBars produkter under en begränsad tid, normalt 3-4 veckor. Sedan tar MiniBar emot en gemensam beställning från Kunden som levereras till Kunden inom 3-5 arbetsdagar. Förutsättning för att köpa MiniBars produkter är att Kunden utsett en kontaktperson som solidariskt med Kunden ansvarar för betalning gentemot MiniBar.

FÖRTJÄNST/VINST:

Kundens förtjänst är skillnaden mellan kundens inköpspris och kundens försäljningspris. Även om försäljningspriset kan variera från produkt till produkt och så även förtjänsten som varierar från 20-35 kronor per styck för 60-99st sålda produkter, 25-40kr per styck för 100-199st produkter och 30-45kr per styck för fler än 200 sålda produkter.

MINIBARS ÅTAGANDEN:

MiniBar åtar sig att stödja Kunden under hela säljprocessen. Från beställning av säljfoldrar till leverans av produkterna.

KUNDENS FÖRPLIKTELSER:

Kunden förbinder sig att följa de anvisningar och instruktioner som lämnas av MiniBar i samband med försäljningen av Minibars produkter. Kunden skall i sitt försäljningsarbete utföra sitt arbete på ett sådant sätt att produkterna och varumärkets goodwill och anseende inte skadas. Kontaktpersonen skall informera samtliga som är delaktiga i försäljningen av MiniBars produkter om innehållet i dessa villkor. Kunden förbinder sig att sälja MiniBars produkter i egen regi genom uppsökande verksamhet och får inte utbetala någon lön eller annan ersättning för detta. Kundens förtjänst skall enbart användas i den ideella verksamheten.

FOURCE MAJOR:

MiniBar ansvarar inte för förseningar av leveranser som påverkas av yttre omständigheter såsom brand, jordbävning, storm, epidemier etc. MiniBar har vid sådana tillfällen rätt att senarelägga en leverans upp till 2 månader, utan extra ersättning för Kunden. Efter 2 månader har Kunden rätt att utan kostnad avboka en beställd order.

KRAV PÅ KONTAKTPERSON:

Kontaktpersonen skall vara myndig, minst 20 år, inte vara belastad med betalningsanmärkningar och acceptera att en kontroll tas hos UC. Kontaktpersonen kan inte överlåta sin roll som kontaktperson utan Kundens och MiniBars godkännande. Kontaktpersonen och Kunden har delat betalningsansvar gentemot MiniBar.

BETALNINGSVILLKOR:

Faktura skickas separat per mejl i samband med Kundens slutleverans med en kredit om 15 dagar från leveransdagen. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta, för närvarande 2 % per påbörjad månad.

FRAKT:

Leverans av Säljfoldrar sker kostnadsfritt per post. Slutleverans av produkter är fraktfritt (se ”Minsta möjliga beställning” och ”Utebliven försäljning”). Kullamust och Cederströms dessertsåser levereras till angiven adress under dagtid 08:00-18:00 och telefonaviseras 30 min före beräknad leverans. Ostprovarbrickan levereras till Bringterminal, se lista på Bringterminaler under fliken ”Produkter”. Om mottagaren inte på avtalad dag/tid befinner sig på leveransadressen för att ta emot slutleverans, alternativt inte svarar på det av kontaktpersonen angivna telefonnummer och en ny utkörning krävs, skall eventuell extra kostnad för frakt betalas av kontaktpersonen.

FÖRVARING:

Delicatoasken trivs bäst i 10-19 grader (det går även bra i svalare utrymme) och Ostprovarbrickan i 4-8 grader. Kunden ansvarar för att kylkedjan bibehålls, samt ombeds leverera produkterna till slutkund snarast möjligen. Lagerhållning kräver tillstånd från Miljöförvaltningen.

MINSTA MÖJLIGA BESTÄLLNING:

MiniBar kan neka leveranser under 60st (per produkt). Då debiteras Kunden 200kr i avgift för säljfoldrar och portokostnader. 

UTEBLIVEN FÖRSÄLJNING:

När Säljfoldrar beställts(fler än 3st) och lämnat vårt lager har Kunden förbundit sig att fullfölja en försäljning till den angivna veckan. Byte till senare leveransvecka är möjlig 1 gång. Vid utebliven beställning av produkter debiteras säljfoldrar och portokostnader med 200 kronor.

RETURER:

Om konsument inte tar emot beställd vara eller att kunden tar hem ett parti för att sälja direkt utan att först ta upp beställningar gäller inga returer.